CA | ES | FR

Dret Penal

En l'àmbit de Dret Penal, el nostre despatx ofereix un ampli ventall de serveis entre els quals destaquem:

» Judici de faltes.
» Assistència al detingut.
» Accidents de trànsit.
» Violència domèstica.
» Delictes contra la llibertat sexual.
» Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i delictes contra l'honor.
» Responsabilitats civils.
» Dret penitenciari.