CA | ES | FR

Bufet Larrea & Martínez, Advocats

Bufet Larrea & Martínez Advocats, té la seva seu a Barcelona i presta els seus serveis professionals en tot el territori espanyol, oferint als seus clients uns serveis basats en el compromís i en la implicació personal, tractant sempre de prestar un assessorament proper i rigorós, personalitzat per a cada client.

Prestem serveis d’assessorament a empreses i particulars en les diferents branques del dret, comptant amb la col•laboració d’Advocats especialitzats en les diferents matèries del Dret que ens permet oferir als nostres clients un assessorament integral en totes les matèries jurídiques i fiscals relatives al mon personal i empresarial. A més, mantenim una estreta col•laboració amb altres despatxos d’Advocats i assessors professionals dels més diversos camps d’activitat.

Comptem també amb un equip de professionals amb formació especifica en mediació i resolució de conflictes inscrits en el registre de Mediadors del Centre de Mediadors de Dret Privat de Catalunya, oferint aquest mètode com alternativa per arribar acords sin necessitat d’acudir a la via contenciosa.