CA | ES | FR

Civil

Prestem assistència lletrada en tot tipus de procediments civils. En aquesta àrea oferim una amplia gama de serveis entre els que destaquem:

» Processos matrimonials (separació, divorci i nul·litat).
» Successions.
» Incapacitats.
» Assessorament en matèria d'arrendaments urbans i propietat horitzontal.
» Redacció de contractes i documents en general.
» Assessorament i elaboració especifica i expressa de contractes de compra venda, arres, permuta, arrendament financer, etc.
» Reclamacions de quantitat.
» Responsabilitat contractual i extra contractual.
» Dret hipotecari.
» Dret de transport.