CA | ES | FR

Fiscal

Els nostres serveis en aquesta àrea del dret, inclouen principalment els següents aspectes:

» Assessorament en inspeccions tributàrias tant d'empresas com de persones físiques.
» Formulació de recursos i reclamacions econòmiques o administratives, davant els respectius òrgans competents, dintre de l'àmbit de les Administracions Públiques; local, autonòmica i central.
» Recursos contenciosos-administratius.