CA | ES | FR

Mercantil

Oferim assessorament a empreses i a realitzar gestions que es derivin de les empreses dels nostres clients, especialment en les matèries següents:

» Constitució, transformació i dissolución de societats.
» Modificació d'estatuts.
» Fusions i adquisicions.
» Ampliació i reducció de capital.
» Liquidacions i dissolucions.
» Assessorament d'òrganos socials.
» Responsabilitat de socis i administradors.
» Reclamació de deutes.
» Operacions societàries en general.