CA | ES | FR

Mediació

Oferim aquest mètode de resolució de conflictes, voluntari i confidencial en els àmbits següents:

» Mediació Familiar.
» Mediació Comunitària.
» Mediació Mercantil.
» Mediació Penal.